fbpx

#4 – הבסיס להצלחה- "דע את עצמך" (סוקרטס)

מירוץ החיים שלנו והרצון להספיק הכל ולהתפתח לרוב לא משאירים לנו זמן לעצור רגע ולהבין לעומק מי אנחנו באמת – מה החוזקות והחולשות שלנו ואיך המציאות סביבנו משפיעה על מי שאנחנו רוצים להיות בהמשך הדרך.

עצירה תקופתית (כל אחד יודע עם עצמו מה התדירות הנכונה לו/ לארגון שלו..) להתבוננות והסקת מסקנות לטובת ביצוע התאמות נדרשות באסטרטגיה / בתכנית הפעולה / בהתנהלות שלנו היא הכרחית ויכולה לסייע רבות להשגת היעדים והמטרות שלנו.

מודל SWOT מסייע לקיים את החשיבה באופן מתודולוגי ומובנה שמאפשר להפוך את הממצאים לתכנית פעולה ממשית באופן פשוט המחובר להצלחות ולכאבים ובכך מייצר מחוברות של כלל השותפים.

גם ברמה הארגונית וגם ברמה הפרטית / זוגית / משפחתית אפשר ללמוד הרבה מהדברים שעולים באמצעות חשיבה מתודולוגית וממוקדת ואם ניקח את הדברים המרכזיים ונדאג למנף את החוזקות מול ההזדמנויות ובהתאמה לטפל בחולשות מול האיומים גם התוצאות לא יאחרו להגיע.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן