fbpx

#12 אם רוצים שמשהו באמת יקרה – אחראי יש רק אחד

קיבלתי היום מייל שהיו מכותבים עליו שני נמענים נוספים חוץ ממני. המייל היה מנוסח היטב – הסביר את הסיטואציה ובשורה התחתונה הניע לפעולה ממשית וברורה שתסייע לכותב המייל בקידום הנושא. רק דבר אחד היה חסר– למי משלושתנו הבקשה מופנית…- למי שיכול ? למי שמתחשק? לכולנו?

בעולם של ריבוי משימות ואנשים עם ראש גדול ורצון להוביל ולעשות יכול לקרות אחד משניים – כולם יעשו את אותה המשימה או שאף אחד לא ייקח אחריות על המשימה . לא תמיד ניתן לדעת מה יותר גרוע..

אחד הכלים בעולם ניהול הפרויקטים נקרא מטריצת RACI   –   זו מטריצה שמפרטת עבור כל נושא / פעילות    מהי חלוקת התפקידים בצוות , כאשר ההנחיה היא שעבור כל נושא/פעילות נדרש להגדיר רק "A" יחיד , כאשר A מייצג את המילה Accountable , בתרגום עברי –  "נושא באחריות" .  (R מייצג Responsible – אחראי, C מייצג – Consultמייעץ, I מייצג Inform – מיודע ויש כאלה שמוסיפים גם O שמייצג out of the loop – פתרון טוב למניעת מידע מיותר ולא רלוונטי)

הדרך היחידה להבטיח שפעילות אכן תתממש היא להגדיר אחראי יחיד- הוא ורק הוא צריך להפעיל את כל השותפים ולוודא שהמשימה מתרחשת מקצה לקצה. זה מסייע לאחראי להבין מה מצופה ממנו ולקבל את המנדט  משאר הצוות לכך ומאפשר לשותפים האחרים בצוות לתת יד ולסייע ולהצלחתו.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן